Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego informuje,

że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu

06 września 2014r. (tj. sobota) o godz. 900

 

SALA nr 48
BEZPŁATNA   NAUKA 

W SZKOLE ZAOCZNEJ DLA DOROSŁYCH !

    L I C E U M     O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E

 

-po gimnazjum i szkole podstawowej,

czas nauki – 6 semestrów

- po ZSZ nauka rozpoczyna się od III semestru,

czas nauki – 4 semestry

 

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO

ul. Wybickiego 1;  83-400 Kościerzyna

(BUDOWLANKA)

  Zapisy w godz. 1000-1500 


(pok. nr 12)

tel. 58 680 12 99