BEZPŁATNA   NAUKA


W SZKOLE ZAOCZNEJ DLA DOROSŁYCH !

    L I C E U M     O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E

 

 

 

 

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO

ul. Wybickiego 1;  83-400 Kościerzyna

(BUDOWLANKA)

 

tel. 58 680 12 99